Panująca pandemia COVID-19 spowodowała, że wielu przedsiębiorców w krótkim czasie musiało przeorganizować pracę w...
  Od 7 września 2019 roku zmiany przepisów w Kodeksie pracy dotyczą: 1. Dyskryminacji i...
  Ustawa  z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych ( Dz. U....
Od 1 stycznia 2019 roku ze szkolenia okresowego bhp zwolnieni są pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u...
  Z dniem 01 stycznia 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i...
Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu...
  Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych nie podlega ochronie przed potrąceniami na zasadach określonych w Kodeksie pracy. W...