HRM e-pracownik

Efektywne zarządzanie pracą

Dobra organizacja pracy to klucz do osiągania najlepszych wyników. Jeśli Pracodawca chce kompleksowo zarządzać czasem pracy, urlopami, delegacjami i innymi nieobecnościami pracowników swojego przedsiębiorstwa kiedykolwiek zechce i gdziekolwiek przebywa, może skorzystać korzystaj z apikacji e-Pracownik. Wystarczy smartfon albo tablet oraz połączenie z Internetem.

Lista pracowników, monitorowanie kwalifikacji ewidencja umów zleceń

 • sprawdzanie na bieżąco, którzy pracownicy danego dnia są obecni – możliwość planowania pracy z uwzględnieniem realnie posiadanych zasobów
 • monitorowanie kwalifikacji pracowników – zarówno te wygasające, jak i bezterminowe
 • przeglądanie dokumentów pracowników – paski wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne, skierowania na badania okresowe, świadectwa pracy

Zarządzanie urlopami i nieobecnościami

 • możliwość organizowania pracy z wyprzedzeniem poprzez uzyskanie dostępu do pełnej ewidencji wykorzystanych i planowanych dni urlopowych swoich pracowników
 • zatwierdzanie zgłoszonych urlopów albo zaznaczanie nieobecności o ogólnym charakterze, by później zdefiniować je zgodnie z potrzebami (L4, urlop okolicznościowy)
 • uzyskanie dostępu do wygodnego podglądu grafiku pracy, z poziomu którego można zatwierdzać bądź odrzucać prośby urlopowe oraz przeglądać bieżący stan osobowy przedsiębiorstwa

Rekrutacja

 • tworzenie ofert pracy, praktyk i staży
 • publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych na stronie www i w firmowym intranecie
 • przyjmowanie i ocenianie aplikacji kandydatów na wybrane stanowiska

Ocena pracownik

 • motywowanie swojego zespołu poprzez dopasowany do specyfiki przedsiębiorstwa systemu okresowej oceny oraz możliwość samodzielnego tworzenia wzorów arkuszy samooceny dla pracowników, dzięki temu można zobaczyć, jak przebiega rozwój kwalifikacji i zaangażowanie pracowników i z łatwością można zdefiniować obszary, które wymagają szczególnego zainteresowania, by w przyszłości osiągać jeszcze lepsze wyniki w codziennej pracy

Plan i organizacja pracy

 • z poziomu aplikacji łatwo można ustalić plan pracy dla całego zespołu na tylko jednym ekranie
 • można wydrukować plan pracy (również dla wielu pracowników), przeprowadzić walidację jedenastogodzinnej przerwy oraz walidację co czwartej wolnej niedzieli
 • czas pracy można wprowadzać ręcznie

Ewidencja i zarządzanie delegacjami

 • możliwość dopasowania funkcjonalności programu do specyfiki firmy – planowanie delegacji  dla kierowców, dostawców, handlowców i innych pracowników wykonujących swoje obowiązki  w terenie – w kraju i poza jego granicami
 • przyznawanie zaliczki i zatwierdzanie delegacji w każdym miejscu i o każdej porze dzięki aplikacji

Szkolenia

 • definiowanie własnej listy szkoleń w podziale na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • tworzenie i modyfikowanie harmonogram szkoleń dla pracowników, możliwość przeglądania szkoleń archiwalnych i planowane nowych szkoleń.

Rejestracja czasu pracy

 • rejestracja czasu pracy to moduł, który pozwoli z zegarmistrzowską precyzją monitorować godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracowników
 • godziny wejścia i wyjścia pracowników zapisywane są w osobnym kalendarzu, który następnie będzie mógł być wczytany do kalendarza z czasem pracy, co pozwoli na naliczenie odpowiedniej wypłaty

 

HRM to aplikacja umożliwiająca udostępnianie pracownikom m.in.: ewidencji nieobecności wraz z limitami urlopowymi, listy umów cywilnoprawnych, planu i czasu pracy, funkcjonalności planowania  i zatwierdzania delegacji, szkoleń oraz ocen pracowników.

Aplikacja może być także narzędziem do przeprowadzania rekrutacji pracowników (wewnętrznej i zewnętrznej).

Dzięki aplikacji HRM można również przesyłać pracownikom wydruki przygotowane w programie kadrowo-płacowym (np. kwitki wypłat, karty wynagrodzeń, deklaracje PIT).

Z aplikacji można korzystać na komputerze, tablecie oraz smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany.