Outsourcing płac

  • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa  i wewnętrznymi regulacjami Klienta  przy zachowaniu całkowitej poufności
  • Przygotowanie plików z przelewami wynagrodzeń pracowników
  • Przygotowanie pasków wynagrodzeń
  • Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracji rozliczeniowych do ZUS, Urzędu Skarbowego i PFRON
  • Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu
  • Przygotowywanie raportów dotyczących wynagrodzeń zgodnie z potrzebami klienta
  • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT
  • Wsparcie w kontaktach z ZUS, Urzędem Skarbowym i PIP w razie kontroli