Korekty deklaracji ZUS

  • Weryfikacja i dokładna analiza dokumentów rozliczeniowych oraz zgłoszeniowych z okresu, którego dotyczą korekty
  • Przygotowanie oraz złożenie odpowiednich dokumentów korygujących
  • Kontakt i współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie sporządzanych korekt
  • Przejęcie odpowiedzialności za sporządzone korekty