Audyt dokumentacji pracowniczej i płacowej

  • Weryfikacja akt osobowych pracowników wraz ze sprawdzeniem kompletności dokumentacji
  • Uporządkowanie dokumentacji kadrowej zgodnie w wymogami prawa pracy
  • Weryfikacja terminów ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
  • Weryfikacja poprawności naliczania wynagrodzeń dla pracowników w tym wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych , świadczeń rehabilitacyjnych
  • Sporządzenie szczegółowych raportów z audytu z wskazanie działań naprawczych