Outsourcing kadr

 • Administrowanie aktami osobowymi
 • Sporządzanie pełnej dokumentacji pracowniczej
 • Monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem (kończące się  umowy o pracę, powroty z urlopów macierzyńskich, wychowawczych)
 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS poprzez program Płatnik
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności w tym : urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
 • Monitorowanie terminów ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Przygotowywanie raportów zgodnie z potrzebami klienta
 • Prowadzenie korespondencji z komornikami
 • Wsparcie w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi ( PIP, ZUS, Urząd Skarbowy)
 • Administrowanie e-PUE w zakresie zwolnień lekarskich