• Administrowanie aktami osobowymi
 • Sporządzanie pełnej dokumentacji pracowniczej
 • Przygotowywanie raportów zgodnie z potrzebami klienta
 • Prowadzenie korespondencji z komornikami
 • Wsparcie w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi ( PIP, ZUS, Urząd Skarbowy)
 • Administrowanie e-PUE w zakresie zwolnień lekarskich
 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa  i wewnętrznymi regulacjami Klienta  przy zachowaniu całkowitej poufności
 • Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracji rozliczeniowych do ZUS, Urzędu Skarbowego i PFRON
 • Przygotowywanie raportów dotyczących wynagrodzeń zgodnie z potrzebami klienta
 • Sporządzanie deklaracji rocznych PI
 • Weryfikacja akt osobowych pracowników
 • Uporządkowanie dokumentacji kadrowej
 • Weryfikacja terminów ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • Weryfikacja poprawności naliczania wynagrodzeń
 • Sporządzenie szczegółowych raportów z audytu

Dzięki aplikacji HRM firma zyska możliwość wygodnego zarządzania pracownikami. HRM pozwoli na skuteczne zarządzanie:

 • Czasem pracy
 • Kwalifikacjami pracowników
 • Urlopami i delegacjami
 • Systemem ocen pracowników
 • Weryfikacja i dokładna analiza dokumentów
 • Przygotowanie oraz złożenie dokumentów korygujących
 • Kontakt i współpraca z ZUS
 • Przejęcie odpowiedzialności za sporządzone korekty

Specjalizujemy się w doradztwie i obsłudze z obszaru zatrudnienia oraz pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.

 • kompletne rozwiązania prawne,
 • Sporządzenie wniosków
 • Weryfikacja dokumentów
 • Pomoc w uzyskaniu wizy, zezwoleń na pobyt stały, Karty Polaka

Proces kształtowania zatrudnienia w organizacji ma na celu optymalizacje zatrudnienia w wymiarach: ilościowych, jakościowych, organizacyjnym, efektywnościowym oraz społecznym.

 • Opracowywanie opisów stanowisk
 • Opracowywanie profili kompetencyjnych
 • Budowanie strategii wynagrodzeń
 • Opracowywanie i realizowanie badania satysfakcji pracowników
 • Wdrażanie systemów oceny pracowniczej

Zapisz się do naszego newslettera!