Od 7 września 2019 roku zmiany przepisów w Kodeksie pracy dotyczą: 1. Dyskryminacji i równego traktowania W art. 113 i  183a  k.p. wykreślono sformułowanie „a także bez względu na”, co spowodowało, że każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Nowa treść art. 113 k.p. jest następująca: „Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia,...

Zapisz się do naszego newslettera!