Aktualne oferty pracy

Specjalista ds. kadr i płac

Na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac poszukujemy osoby, która posiada minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Pełna obsługa kadrowo–płacowa obsługiwanych firm zewnętrznych
 • Sporządzanie list płac dla pracowników
 • Sporządzanie umów zlecenie
 • Sporządzanie deklaracji ZUS (program Płatnik), PIT, PFRON, zestawień na potrzeby GUS
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników w formie papierowej i elektronicznej
 • Obsługa systemu kadrowo-płacowego Optima ERP (wprowadzanie i kontrola danych)
 • Sporządzanie raportów, zestawień kadrowych i płacowych
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń pracowników i zleceniobiorców (program Płatnik)
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników i zleceniobiorców
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • Kompletowanie dokumentacji pracowniczej

Specjalista ds. kadr

Na stanowisko specjalisty ds. kadr  poszukujemy osoby która posiada minimum 2 letnie doświadczenie w firmie obsługującej minimum 100 osób. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (przygotowywanie umów o pracę, aneksów, świadectwa pracy)
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • Ewidencjonowanie badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej – zgłaszanie wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców w ZUS
 • Przygotowywanie umów dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Rozliczanie urlopów wypoczynkowych
 • Wystawianie zaświadczeń dla pracowników
 • Przygotowywanie raportów z zakresu kadr
 • Tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania
 • Kontakt z instytucjami państwowymi
 • Udzielanie pracownikom informacji w zakresie Kadr

Zapisz się do naszego newslettera!