Wdrożnie RODO

Szanowni Państwo w związku z wejściem RODO w dniu 25 maja 2018 r. oferujemy Państwu    usługi w zakresie wdrożenia i przygotowaniu instytucji pod wymogi RODO.

  • Przygotowujemy firmy do wprowadzenia wymogów jakie stawia przed administratorami danych ogólne rozporządzanie unijne o ochronie danych osobowych.
  • Przeprowadzamy audyt zgodności z wymogami RODO w Państwa firmie. Identyfikujemy aktywa oraz potencjalne zagrożenia, a także przygotowujemy raport zawierający zalecane działania i zabezpieczania, które poprawą bezpieczeństwo danych, które są przetwarzane.
  • Wdrażamy spersonalizowaną dokumentację oraz procedury adekwatne do potrzeb Państwa firmy. Szacujemy ryzyko dla przetwarzania danych osobowych, przygotowujemy rejestr czynności przetwarzania oraz aktualizujemy Państwa dokumentację wewnętrzną.
  • Przejmujemy obowiązki i odpowiedzialność za ochronę danych osobowych w Państwa firmie. Zapewniamy stałą dostępność ekspertów, dostarczamy rozwiązania zgodne z prawem i dostosowane do działań biznesowych firmy.

Outsourcing IOD - Inspektor Ochrony Danych 

Zapewniamy bieżące wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych poprzez outsourcing funkcji.    Inspektora Ochrony Danych oraz pomagamy w utrzymaniu zgodności z nowymi przepisami poprzez cykliczne audyty.

W ramach pełnionych obowiązków:

  • monitorujemy przestrzeganie wymogów RODO
  • wydajemy zalecenia co do oceny skutków i pomagamy w jej wykonaniu
  • prowadzimy konsultacje z organem nadzorczym
  • stanowimy punkt kontaktowy dla osób, których dane są przetwarzane w Państwa firmie
  • dbamy o aktualizację Państwa dokumentacji i prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności
  • zwiększamy świadomość Państwa pracowników poprzez prowadzenie cyklicznych szkoleń dotyczących zmian w ochronie danych osobowych